DOC. ING.ARCH. KAREL HÁJEK, PH.D.


2015             

Docent pro obor Architektura a stavitelství, Fakulta stavební ČVUT v Praze


2004             

Autorizovaný architekt České komory architektů, č. A 3146


1997 - 2002  

Doktorandské studium, obor Teorie architektury, Fakulta architektury ČVUT v Praze, školitel doc. Jan Štípek   

        

1990 - 1996  

Denní studium, obor Architektura, Fakulta architektury ČVUT v Praze, diplomní projekt v atelieru prof. Hlaváčka a doc. Štědrého