Praxe

2013 - dosud     

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra architektury  (ateliérová výuka, přednášky předmětu Architektura inženýrských staveb) 

2004 - dosud        

Vlastní architektonický atelier kARek (svobodný architekt)

2003 - dosud        

Fakulta dopravní ČVUT v Praze  (výuka předmětů Základy architektonického plánování a Základy urbanismu)

2007 - 2015          

Městský úřad Bílina, městský architekt (konzultační a poradenská činnost pro zastupitelstvo města i veřejnost)

2002 - 2010          

Fakulta architektury ČVUT v Praze, odborný asistent Ústavu nauky o budovách (ateliérová výuka, přednášky předmětů Obytné stavby a Občanské stavby)

2001 - 2003          

TSE a.s., České Budějovice (externí spolupráce při navrhování prvků městského mobiliáře)

1995 - 2004          

Architektonický ateliér a projektová kancelář PIKAZ s.r.o., Praha (2001-2004 architekt)

1996 - 1997          

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Praha (spolupráce na řešení ÚSES, civilní vojenská služba)

1993 - 1995          

Ateliér Hlaváček a partner, Praha (studentská praxe)