Publikované články

Moderní přístupy k navrhování a využívání nádražních budov, čas. Moderní obec, č.5, roč. XXI, str. 44, vyd. Profi Press s.r.o., 2015, ISSN 1211-0507

Jak se změní železnice?, čas. Pražská technika, č. 3, roč. 2015, str. 28, vyd. ČVUT, ISSN 1213-5348

Výpravní budovy a jejich uspořádání -  současné trendy v navrhování výpravních budov, Silnice a železnice, č. 5, roč. 2014, str. 78-86, vyd. Konstrukce media, ISSN 1801-8228

Moderní železnice nedílnou součástí moderní architektury, čas. Pražská technika, č. 6, roč. 2014, str. 16-17, vyd. ČVUT, ISSN 1213-5348

Pohled do historie benzinových čerpacích stanic, čas. Zlatý řez, č.35, roč. 2013, str. 58-59, vyd. Zlatý řez o.s., 2013, ISSN 1210-4760

Výpravní budovy a jejich uspořádání - od koněspřežné dráhy po současnost, Silnice a železnice, č. 5, roč. 2013, str. 70-77, vyd. Konstrukce media, ISSN 1801-8228

Pohled do historie benzinových čerpacích stanic, in Architektura ve službách motorismu, ČVUT v Praze - Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2013, str. 76-77, ISBN 978-80-01-05220-4

Záchrana nádraží záleží na penězích i dobré vůli, čas. Železničář, č. 6, roč. 2013, str. 3, vyd. ČD, ISSN 0322-8002

Shrnutí hlavních požadavků na úpravy uzlů veřejné hromadné dopravy. Doprava. 2010, roč. 52., č. 2, s. 29-31. ISSN 0012-5520.

Architektura pohybu a proměn - Emil Hlaváček, čas. Bulletin ČKA, č. 2, roč. 2010, str. 17-19, vyd. ČKA, ISSN 1804-2066

Praha hlavní nádraží - rekonstrukce zastřešení nástupiště I-IV, čas. Konstrukce, č. 1, roč. 2010, str. 32-36, vyd. Konstrukce media, ISSN 1213-8762

Rekonstrukce historické ocelové haly, čas. Stavitel, č. 4, roč. 2009, str. 31-33, vyd. Economia, ISSN 1210-4825

Modernizace železniční stanice Praha hlavní nádraží, SUDOP Revue č. 1, roč. 2009, str. 6-7, vyd. SUDOP Praha, ISSN 1803-6708

Tramvajová trať Radlická, čas. Městská doprava, č. 1, roč. 2009, str. 17-20, vyd. Wolf, ISBN 1212-9461

Josef Danda - "drážní" architekt, Tecnicall, č. 1, roč. 2008, str.30, vyd. Rektorát ČVUT v Praze, MK ČR E 17564

Vyšla monografie o architektu Dandovi, čas. Pražská technika, č. 1, roč. 2008, str. 31, vyd. ČVUT, ISSN 1213-5348

Modernizace pražského Hlavního nádraží, čas. ASB, č.11, str. 52-55, roč. 2008, vyd. Jaga Media, ISSN 1214-7486  

Architektonické řešení stavby Modernizace západní části Praha hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I-IV, čas. Železniční magazín, č. 4, roč. 2008, str. 10-11, vyd. M-Presse, ISSN 1212-1851

Vznikne moderní centrum (co přinese rekonstrukce hlavního nádraží v Praze), čas. Podnikatel, č. 5, roč. 2007, str. 6, vyd. Profil Brno, ISSN 1211-815

Ideová studie Tram-Train v Praze - možnosti využití moderního systému v pražské hromadné dopravě, čas. Městská doprava, č. 4, roč. 2007, str. 15-18, vyd. Wolf, ISBN 1212-9461

Revitalizace žst. Praha hlavní nádraží, čas. Železniční magazín, č. 4, roč. 2007, str. 18-20, vyd. M_Presse, ISSN 1212-1851

Doprava - součást urbanistické struktury města, čas. ASB č. 4, roč. 2007, str. 18-20,  vyd. Jaga Media, ISSN 1214-7486

Pouliční dráha se vrací v atraktivní podobě, čas. HN-Regiony, č. 2, roč. 2006, str. 14-16, vyd. Economia, ISSN 0862-9587

Regiotram Nisa, ročenka liberecké architektury 2006, str. 98-101, vyd. Cesty os., 2007, ISSN 1801-6227.

Atelier architektury dopravních staveb a designu Fakulty architektury ČVUT v Praze, čas. Pražská technika, č. 4, roč. 2003, str. 27-29, vyd. ČVUT, ISSN 1213-5348