Monografie

HÁJEK, Karel. Soudobé architektonické a urbanistické trendy v navrhování intermodálních terminálů veřejné dopravy: Contemporary architectural and urban trends in design intermodal terminals of public transport. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05800-8.

HÁJEK, KAREL. Architekt Josef Danda. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. ISBN 978-80-01-03957-1.