Projekty a realizace

Městská část Praha 15 - nádraží Hostivař (konverze historické výpravní budovy na víceúčelový kulturně společenský objekt - studie)

Bohemia Healing Waters a.s. - revitalizace lázeňského areálu Kyselka Bílina (urbanistická a krajinářská studie, projekty a průběžná realizace jednotlivých etap)

ČD a.s. GŘ - koncepce rozvoje zařízení pro údržbu a provozní ošetření moderních vozidel ČD (koncepční architektonická studie)

Městská část Praha 15 - Café galerie Kozinovo náměstí - rekonstrukce objektu původní hasičské zbrojnice na volnočasové centrum (studie a projekt)

ČD a.s. DKV Plzeň - hala provozního ošetření vozidel v žst. Č. Budějovice (studie proveditelnosti a projekt)

Sturman a.s. - administrativní budova v Jesenici u Prahy (celkový návrh a realizace)

ČD a.s. DKV Česká Třebová - areál údržby motorových vozů v žst. Liberec (projekt a realizace)

Hering Bau GmbH - návrh nástupištních přístřešků pro ÖBB (architektonická studie, spolupráce při realizaci)

Město Bílina - Koncepce veřejných prostranství města Bíliny (urbanistická studie, realizace dílčích výstupů)

Landia Management s.r.o. - obytný soubor "Jordánská" Praha - Kyje (urbanistická studie, projekt)

ČD a.s. DHV Lužná - rekonstrukce a zprovoznění historického objektu drážního vodojemu v depu Lužná u Rakovníka (celkový návrh a realizace), rekonstrukce historického objektu drážního skladiště v žst. Lužná u Rakovníka (projekt a realizace)

SŽDC s.o. - modernizace západní části kolejiště žst. Praha hlavní nádraží (celkový návrh včetně rekonstrukce historické haly), oceněno titulem Dopravní stavba roku 2009

Grandi Stazioni ČR - revitalizace výpravní budovy žst. Praha hlavní nádraží (celkový návrh a realizace)

Městská část Praha 5 - oblast Plzeňské ulice, náměty pro pořízení nového územního plánu (urbanistická a dopravní studie)

MÚ Hořovice - rekonstrukce autobusového nádraží Hořovice a návrh úprav náměstí Boženy Němcové (studie, návrh změny ÚPn)

Dopravní podnik hl.m. Prahy - prodloužení tramvajové trati Laurová - Radlická a návrh úpravy Radlického náměstí (celkový návrh a realizace)

BENZINA a.s. - design manuál ČSPHM společnosti BENZINA (spolupráce na řešení části designových prvků)

MÚ Kamenice - návrh úpravy Ringhofferova náměstí (urbanistická studie)

ENGEL Group - bytový komplex "Pod Šafránkou", Praha - Řeporyje (studie, regulační plán)

Stavební družstvo SICOM - bytové domy "Říčanka", Praha - Dubeč (celkový návrh a realizace)

MZV ČR - rekonstrukce a dostavba sídla Zastupitelského úřadu ČR, Tallinn, Estonská republika (studie a návrh interiéru)

Stavební družstvo SICOM - bytový dům "Nová Šárka", Praha - Liboc (celkový návrh a realizace)

České Dráhy - studie vybraných zastávek IV. tranzitního koridoru; návrh mobiliáře ostrovních nástupišť

Městská část Praha 5 - rekonstrukce a dostavba historické budovy smíchovské radnice (celkový návrh a realizace)

SCANIA CZ s.r.o. - studie revitalizace sídla společnosti

ELIP s.r.o. - bytový dům "U zlatého slunce", Praha - Karlín (celkový návrh a realizace)

PAL Praha a.s. - vývojové a zkušební středisko Praha - Kbely; návrh vizuálního stylu společnosti

Magistrát města Ostravy - studie mobiliáře pro centrální část města

Mercedes-Benz - autosalon a servis Hoffmann a Žižák, Brandýs n. L. (návrh ocelových konstrukcí a interiéru)