Přednášky na konferencích

Nové využití historických drážních staveb jako součásti moderních systémů veřejné dopravy, Verejná osobná doprava 2015, Bratislava, 22.10.-23.10.2013, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (196 str.) - Nové využití historických drážních staveb jako součásti moderních systémů veřejné dopravy, str. 93-98, ISBN 978-80-89565-20-7

Nádraží pro 21. století - možnosti rozvoje, zahraniční příklady a zkušenosti, vyzvaná přednáška, 7. roč. konference Křižovatky architektury, Praha, 3.6.2015, poř. ABF

Trať Praha - Beroun a obdobné tratě v zahraničí, vyzvaná přednáška, Černošice, 16.4.2015, poř. Centrum FF

Požadavky cestujících na dopravní terminály, národní seminář k evropskému výzkumnému projektu CITY-HUB - Optimální řešení dopravních terminálů, Praha, 19.11.2014, poř. Centrum dopravního výzkumu

Nádražní vodárenské věže u nás i v zahraničí, konference ProPamátky - vodárenské věže, Praha, 13.11.2014, poř. Institut pro památky a kulturu o.p.s, elektronický sborník příspěvků na https://www.konference.propamatky.cz/index.php?lnk=70

Fenomén nádražní architektury - od citace starších slohů k svébytnému slohu, konference Z dějin železniční dopravy "Železnice v nás", Praha, 15.10.2013, poř. Železniční muzeum Národního technického muzea

Městská železnice v jihovýchodním sektoru Prahy, Verejná osobná doprava 2013, Bratislava, 24.10.-25.10.2013, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (175 str.) - Městská železnice v jihovýchodním sektoru Prahy, str. 103-107, ISBN 978-80-89565-10-8.

Dispozičné usporiadanie výpravných budov od histórie po súčasnosť, 9. Fórum koľajovej dopravy, Bratislava, 19.3.-20.3.2013, poř. Spol. PSKD - Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (135 str.) - Dispozičné usporiadanie výpravných budov od histórie po súčasnosť (Dispositional layouts railway stations buildings from past to present), str. 83-86, ISBN 978-80-88973-96-6

Historie čerpacích stanic v zrcadle vývoje drobné architektury a parteru města, konference Architektura ve službách motorismu, Hradec Králové, 20.9.-21.9.2012, Liberec 22.9.2012, poř. Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze a Národní památkový ústav ÚOP v Liberci

Cyklistická a pěší doprava jako součást veřejné osobní dopravy v Praze, konference Verejná osobná doprava 2012, Bratislava, 18.10-19.10.2012, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (112 str.) - Cyklistická a pěší doprava jako součást veřejné osobní dopravy v jihovýchodním sektoru Prahy, str. 94-97, ISBN 978-80-89565-05-4

Kulturní nádraží - příklady využití nádražních budov v zahraničí, konference ProPamátky - obnova a využívání nádraží, Praha, 13.11.2012, poř. Institut pro památky a kulturu o.p.s, elektronický sborník příspěvků na: https://www.konference.propamatky.cz/index.php?lnk=50

Nové trendy v navrhování výpravních budov, konference 8. Fórum kolajovej dopravy, Bratislava, 13.3-14.3.2012, poř. Spol. PSKD - Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (121 str.) - Nové trendy v navrhování výpravních budov (Innovative design of railway passengers buildilgs), str. 21-25, ISBN 978-80-88973-85-0.

Koncepce vybavení železničních zastávek a terminálů, 12. Czech Raildays, Ostrava, konference Budoucnost osobní železniční dopravy v ČR, 14.6.-16.6.2011, poř. M-Presse plus s.r.o., ČD a.s., SŽDC s.o., VŠB TU Ostrava, elektronický sborník příspěvků na: https://www.railvolution.net/czechraildays/2011/odborne-seminare.php

Systémy veřejné dopravy jako nástroj urbanistického a ekonomického rozvoje území, konference Verejná osobná doprava 2011, Bratislava, 20.10.-21.10.2011, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (112 str.) - ystémy veřejné dopravy jako nástroj urbanistického a ekonomického rozvoje území, str. 78-82, ISBN 978-80-970356-9-3.

Josef Danda, Železniční nádraží v Chebu (1956-62), výstava z cyklu Opus magnum, Galerie výtvarného umění v Chebu, 7.7.-2.10.2011, kurátor: Marcel Fišer, Karel Hájek, katalog k výstavě, přednáška Josef Danda, 28.9.2011

Variantné koncepty prestupných väzieb medzi železničnou a nadväzujúcou dopravou vrátanie aplikácií, 7. Fórum koľajovej dopravy, Bratislava, 15.3.-16.3.2011, poř. Spol. PSKD - Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (163 str.) - Variantné koncepty prestupných väzieb medzi železničnou a nadväzujúcou dopravou vrátanie aplikácií (Variant conceptions of changing relations between railway and connecting transport including applications), str. 21-24, ISBN 978-80-88973-68-3.

Rekonstrukce hlavního nádraží v Praze, konference Komfort a styl designu české hromadné dopravy - aktuální problémy českých designérů, výrobců a dopravců, 4.11.2010, poř. Vysoká škola uměleckoprůmyslová, sborník příspěvků (172 str.) ISBN 978-80-86863-93-1

Návrhy úprav moderních regionálních uzlů VOD s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost, konference Verejná osobná doprava 2010, Bratislava, 7.10.-8.10.2011, poř. Kongres Studio a Slovenská vědeckotechnická spoločnosť dopravy ZSVTS, sborník příspěvků (160 str.) - Návrhy úprav moderních regionálních uzlů VOD s důrazem na jejich uživatelskou přívětivost, str. 151-154, ISBN 978-80-970356-1-7

Úloha nádraží v moderní osobní dopravě, 11. Czech Raildays, Ostrava, konference Budoucnost osobní železniční dopravy v ČR, 15.6. - 16.6. 2010, poř. M_Presse plus s.r.o., ČD a.s., SŽDC s.o., VŠB TU Ostrava, elektronický sborník přípěvků na: https://www.railvolution.net/czechraildays/2010/odborne-seminare.php

Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť, 6. Fórum koľajovej dopravy, Bratislava, 16.3.-17.3.2011, poř. Spol. PSKD - Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (210 str.) - Standardy zařízení pro osobní přepravu ve stanicích a zastávkách mimo vybranou železniční síť (Standards of facilities for personal transport railway stations and halts not included in European railway system), str. 63-66, ISBN 978-80-88973-59-1

Urbanistické a architektonické aspekty rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze, 5. Fórum kolejové dopravy, Bratislava, 10.3. - 11.3. 2009, poř. Spol. PSKD - Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (210 str.) - Studie rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze (Reconstruction of the "Negrelli viaduct" in Prague) str. 172-175, ISBN 978-80-88973-50-8

Rekonstrukce pražského hlavního nádraží, 4. Fórum kolejové dopravy, Bratislava, 11.3. - 12.3. 2008, poř. Spol. PSKD - Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (175 str.) - Rekonstrukce pražského hlavního nádraží v Praze (Reconstruction of the Main Railway Station in Prague) str. 89-95, ISBN 80-8100-514-3

Ideová studie využití systému tram-train v Praze, 2. Fórum koľajovej dopravy, Bratislava, 14.3.-15.3.2006, poř. Spol. PSKD - Prevádzka a stavby kolajovej dopravy, Žilinská univerzita a STU Bratislava, sborník příspěvků (175 str.) - Ideová studie využití systému tram-train v Praze (Preliminary study of Tram-Train in Prague), str. 89-95, ISBN 80-8100-514-3