"... něco nepraktického nemůže býti krásné"   Otto Wagner, 1895


Kvalitní architektonická tvorba, klíčová pro soudobé urbánní území, spočívá v erudovaném procesu, vedeném od prosazování ideálního konceptu, přes vytvoření návrhu, v němž se provozní a dispoziční koncept odráží v architektonickém řešení, až po realizaci díla, spojujícího vyvážené prvky architektury a stavitelství jako zhmotnění objemové a prostorové vize.

Architektonický atelier kARek
Oldřichova 51
128 00 Praha 2

Tel.: +420 608 726 228

E-mail: karek@email.cz

IČ: 725 37 582